Szociális étkeztetés

Írta  Dániel Balázs

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg ételről gondoskodik az intézmény, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Az étkeztetés a településen élő időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek számára nyújt segítséget. A szolgáltatást igénybe veheti az is, aki egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A szolgáltatást kérelem elbírálása után lehet igénybe venni. A kérelmeket az Intézményben bírálják el, majd értesítés útján értesítik az igénylőt, hogy milyen módon és milyen költségtérítés ellenében veheti igénybe a szolgáltatást. Veresegyházi Kistérség területén három településen biztosítjuk a szociális étkeztetést. Mind három településen a családsegítő szolgálatnál lehet a kérelmeket igényelni, és leadni.

Az étkeztetés napi térítési díját az adott település Önkormányzata helyi szociális rendeletében szabályozza. A szociális étkezésért és kiszállításért térítési díj felszámolása történik, jövedelemtől függő mértékben, melyet az ellátást igénybevevő a tárgyhónapot követően minden hónap 10-ig fizet meg. A számlázást a Veresegyház Kistérség Munkaszervezetének pénzügyi osztálya látja el, a házi segítségnyújtás szakmai vezető nyilvántartása alapján.

Az igénylő szükségleteinek megfelelően a gondozónő a házi segítségnyújtás keretén belül, külön megállapodás szerint a kiszállított ételt megmelegíti és segít az étkezésben.

Veresegyházon az ételt Veresegyház területén működő Idősek Otthona konyhája készíti el, és a hét minden napján biztosítja. Erdőkertes az étkeztetést az Önkormányzat fenntartása alá tartozó iskolai konyha által oldja meg, hétfőtől péntekig. Hétvégén nincs étkeztetés. Őrbottyánban a Fapuma Falatozó és Hamburgerház Kft. által biztosítjuk az étkeztetést, szintén csak hétköznapokon.

Amennyiben az ellátással kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére.

Magyar Barbara szakmai vezető                         T: 06-70-931-09-67

Nagyné Gódor Csilla intézményvezető             T: 06-70-931-09-66

Utolsó módosítás 2016. május 30. hétfő, 09:55