Házi segítségnyújtás

Írta  Sarkantyús Szidónia

Házi segítségnyújtás

Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást?

A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:


  •   azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak
  •   azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
  •   azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
  •   azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.


Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen a mellékelt  kérelem és orvosi értékelő lap együttes kitöltésével kérelmezhető. 
Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, szakápolási központ ellátása esetében a kezelőorvos vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.

A kérelemben felsorolt dokumentumokat kérnénk szépen a kérelemhez csatolni.
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat vagy 30 napon belüli kórházi zárójelentés bemutatása szükséges. A térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.                                                                       Sarkantyús Szidónia

                                                                           szakmai vezető


Utolsó módosítás 2020. november 26. csütörtök, 14:54