Család és gyermekjóléti szolgálat

Írta  Dániel Balázs


Család és Gyermekjóléti Szolgálat


A család és gyermekjóléti szolgálat, egy olyan komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.Ezen feladatot a kistérség összes településén, az adott településen dolgozó családsegítő látja el. A családsegítők feladata az információk közvetítése a településeken elérhető támogatások, szolgáltatások köréről. Hivatalos ügyek intézésének előmozdítása. Tanácsadás biztosítása életviteli, kapcsolati, gyermeknevelési kérdésekben. Intenzív kapcsolatot ápol az önkéntesen együttműködő vagy együttműködésre kötelezett ügyfelekkel.

A szolgálat rendszeresen szervez prevenciós programokat mind a fiatal (nyári táborok, kortárs csoportok) mind az idősebb korosztály részére (RÁDérünk60+). 

Az intézmény jelzőrendszert működtet, melynek segítségével tudomást szerez a segítségre szoruló családokról, gyermekekről,személyekről, szükség esetén beavatkozik, a jelzést tevőt informálja a megtett lépésekről.

Készenléti Szolgálat

Gödöllői járás:

Hívható munkanapokon 18,00-8,00 óráig, valamint szabad és munkanapokon egész nap. 

06-70-334-01-34

A hívás ingyenes!

Váci járás:

KÉSZENLÉTI ÜGYELET (krízis helyzet esetében állandóan hívható telefonszám): 06/30-827-8558


Aszódi járás: 


Készenléti Ügyelet (krízishelyzetben hívható telefonszám: 06-30-220-1325
Adományok gyűjtése-közvetítés

A szolgálat adományokat (ruha, cipő, bútor, háztartási felszerelések) fogad és oszt szét az arra rászorulók részére. E szolgáltatás alapvető célja, hogy olyan hátrányos helyzetű családok helyzetén segítsen, akik élethelyzetükből adódóan képtelenek saját maguk és családjuk helyzetén javítani.

Egészségügyi szűrés szervezése

Havi rendszerességgel ügyfeleink súly- vérnyomás, és vércukor-szint mérésen vehetnek részt.

 A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előbbiekben ismertetett ellátásai térítésmentesen vehetők igénybe.  

Társintézmények

Gyermekjóléti Központok

Aszód: 2170 Aszód, Petőfi S. u. 6.  Tel: 06-28-400-103


Vác: 2600 Vác, Deákvári fasor  Tel: 06-27-502-300


Gödöllő:  2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.  Tel: 06-28-513-605


Speciális szolgáltatások:


  • Ingyenes jogi tanácsadás
  • Pszichológiai ellátás
  • Családterápia
  • Készenléti Szolgáltatás
 

Utolsó módosítás 2021. február 25. csütörtök, 15:10
Továbbiak a kategóriából: Házi segítségnyújtás »