Szolgáltatásaink

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, egy olyan komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.Ezen feladatot a kistérség összes településén, az adott településen dolgozó családsegítő látja el. A családsegítők feladata az információk közvetítése a településeken elérhető támogatások, szolgáltatások köréről. Hivatalos ügyek intézésének előmozdítása. Tanácsadás biztosítása életviteli, kapcsolati, gyermeknevelési kérdésekben. Intenzív kapcsolatot ápol az önkéntesen együttműködő vagy együttműködésre kötelezett ügyfelekkel.

A szolgálat rendszeresen szervez prevenciós programokat mind a fiatal (nyári táborok, kortárs csoportok) mind az idősebb korosztály részére (RÁDérünk60+). 

Az intézmény jelzőrendszert működtet, melynek segítségével tudomást szerez a segítségre szoruló családokról, gyermekekről,személyekről, szükség esetén beavatkozik, a jelzést tevőt informálja a megtett lépésekről.

Adományok gyűjtése-közvetítés

A szolgálat adományokat (ruha, cipő, bútor, háztartási felszerelések) fogad és oszt szét az arra rászorulók részére. E szolgáltatás alapvető célja, hogy olyan hátrányos helyzetű családok helyzetén segítsen, akik élethelyzetükből adódóan képtelenek saját maguk és családjuk helyzetén javítani.

Egészségügyi szűrés szervezése

Havi rendszerességgel ügyfeleink súly- vérnyomás, és vércukor-szint mérésen vehetnek részt.

 A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előbbiekben ismertetett ellátásai térítésmentesen vehetők igénybe.  

 

 


Mit is takar ez az ellátás? A kérelmezőnél, aki vezetékes telefonnal rendelkezik, egy készüléket helyeznek el a lakása egyik részében. A kezére –mint egy karóra- felcsatolnak egy nyomógombos készüléket.

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg ételről gondoskodik az intézmény, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Az étkeztetés a településen élő időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek számára nyújt segítséget. A szolgáltatást igénybe veheti az is, aki egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A szolgáltatást kérelem elbírálása után lehet igénybe venni. A kérelmeket az Intézményben bírálják el, majd értesítés útján értesítik az igénylőt, hogy milyen módon és milyen költségtérítés ellenében veheti igénybe a szolgáltatást. Veresegyházi Kistérség területén három településen biztosítjuk a szociális étkeztetést. Mind három településen a családsegítő szolgálatnál lehet a kérelmeket igényelni, és leadni.

Az étkeztetés napi térítési díját az adott település Önkormányzata helyi szociális rendeletében szabályozza. A szociális étkezésért és kiszállításért térítési díj felszámolása történik, jövedelemtől függő mértékben, melyet az ellátást igénybevevő a tárgyhónapot követően minden hónap 10-ig fizet meg. A számlázást a Veresegyház Kistérség Munkaszervezetének pénzügyi osztálya látja el, a házi segítségnyújtás szakmai vezető nyilvántartása alapján.

Az igénylő szükségleteinek megfelelően a gondozónő a házi segítségnyújtás keretén belül, külön megállapodás szerint a kiszállított ételt megmelegíti és segít az étkezésben.

Veresegyházon az ételt Veresegyház területén működő Idősek Otthona konyhája készíti el, és a hét minden napján biztosítja. Erdőkertes az étkeztetést az Önkormányzat fenntartása alá tartozó iskolai konyha által oldja meg, hétfőtől péntekig. Hétvégén nincs étkeztetés. Őrbottyánban a Fapuma Falatozó és Hamburgerház Kft. által biztosítjuk az étkeztetést, szintén csak hétköznapokon.

Amennyiben az ellátással kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére.

Magyar Barbara szakmai vezető                         T: 06-70-931-09-67

Nagyné Gódor Csilla intézményvezető             T: 06-70-931-09-66

Hajléktalanok nappali ellátása

Nappali melegedő

 

Az intézmény szociális alapellátása keretében nappali melegedőt működtet 2014 szeptembere óta. A szolgáltatás alapvető célja, hogy a kistérség területén élő, hajléktalanok, rászorulók számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében.

 

A nappali melegedő több helységből (mosdók, fürdő, mosókonyha, közösségi tér, ruharaktár, konyha) álló külön épületegységben lett kialakítva 2112 Veresegyház, Fő út 106. alatt. Bejárata a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat udvarából nyílik.

 


Biztosított szolgáltatások:

 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez, okiratok pótlásának támogatása

 •  szociális étkezés igénylésének lehetősége
 •  mentálhigiénés támogatás szociális munkás és szociális segítő közreműködésével

 • nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségek használata,
 • tisztálkodó szerek, törülköző, hajszárító, hajvágó, borotva
 • a személyes ruházat tisztításához: mosógép, szárítógép, mosószer használata,
 • szükség esetén ruházat pótlása,
 • szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló eszközök használata,
 • a közösségi helyiségekben a kulturált szórakozást biztosító eszközök használata, TV, rádió, újságok, könyvek, DVD lejátszó
 • internet használata,
 • csomagmegőrzés,
 • mosógép, szárítógép, mosogatógép
 • közösségi programokon való részvétel biztosítása

 

A nappali melegedő hétfőtől 8.00 -18.00 óráig, kedd-péntek 8-16 óráig áll rendelkezésre. Szombat-vasárnap 11,00-13,00 óráig kizárólag az étkezésben is résztvevők részére az ebéd átvételére és elfogyasztására tart nyitva.

Téli időszakban (november 01.-től április 30.-ig) a hét minden napján 8.00-18.00. óráig látogatható a nappali melegedő.


A nappali melegedő ötletének megvalósulását, illetve működésének anyagi hátterét a veresegyházi Kisrét utcai GE támogatja.

 

Idősek Nappali Ellátása


RÁ"d"ÉRÜNK 60+ klub


Intézményünk az 1993. évi III. TV alapján idősek nappali klubját működtet. A RÁ"d"ÉRÜNK 60 + klub szeretettel várja az érdeklődőket. 

 • közösségi élmény,
 • művészeti alkotások megtekintése, színházlátogatás,
 • alkotás,
 • jó hangulat,
 • jó csapat,
 • motiváció, 
 • kirándulások,
 • beszélgetés,
 • időseket érintő versenyeken való részvétek, szavaló verseny, Ki-Mit-Tud, stb...
Szolgáltatásunk ingyenes, a mellékletben található kérelmen lehet igényelni. 
Bővebb tájékoztatásért forduljanak Novák Róza klubvezetőhöz: 06-70-370-7032
                                                                     Nagyné Gódor Csilla intézményvezetőhöz: 06-70-931-0966